image
Używasz wersji przeglądarki, która nie obsługuje wielu nowoczesnych technologii, więc niektóre strony są wyświetlane nieprawidłowo. Więcej informacji

✅ TAX FREE 

Wybierz język:

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как текст, коллекция картинок

Автоматически созданное описание

 


Prawo do powrotu TAX FREE przysługuje cudzoziemcom, którzy mają status turysty. Nie muszą oni posiadać statusu rezydenta w Polsce ani w żadnym innym kraju UE. Miejsce stałego zamieszkania kupującego jest określane na podstawie jego paszportu.

Nabywca, który spełnia powyższe kryteria, ma prawo do zwrotu podatku VAT za towary zakupione w Polsce, pod warunkiem, że produkty wywiezione poza UE są nieuszkodzone i w oryginalnym opakowaniu.

Nasi klienci mogą uzyskać zwrot 100% podatku VAT w ramach systemu zwrotu TAX FREE po spełnieniu następujących warunków:


 • Kwota zakupu musi wynosić co najmniej 200 PLN z VAT. 
 • Potwierdzenie wywozu towarów zakupionych w UE musi być sporządzone na dokumencie TAX FREE, nie później niż ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu.
 •  Zwrot pieniędzy otrzymasz w naszym punkcie odbioru, w którym zakupiłeś produkt, po okazaniu UNS, w ciągu 7 miesięcy od daty zakupu.
 • Kupujący może otrzymać zwrot podatku VAT na polskie konto bankowe lub w gotówce w naszym sklepie.
   

Kroki, które należy wykonać w celu przetworzenia i otrzymania zwrotu podatku VAT za zakupiony towar:: :


 

 Dokonanie zakupu w sklepie   
UWAGA TAXFREE DZIAŁA TYLKO WTEDY, GDY ODBIERASZ ZAMÓWIENIE OSOBIŚCIE W NASZYM SKLEPIE

 • Dokonaj zakupu na kwotę co najmniej 200 zł z VAT i poproś pracownika sklepu o formularz TAX FREE.
 • Dokonując zakupu online, należy zaznaczyć w komentarzu "tax free".
 • Przy odbiorze towaru konieczne jest wystawienie TAX FREE na paszport osoby, która osobiście wywozi towar za granicę.
 • Podaj pracownikowi sklepu 2407.pl wszystkie dane niezbędne do wypełnienia formularza TAX FREE.
 • Upewnij się, że imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały wpisane prawidłowo, a paragon został dołączony do formularza.. 
 • Data na wydanym formularzu musi być zgodna z datą na paragonie.
 • Wybierz formę zwrotu podatku: w gotówce lub na polskie konto bankowe. 
 • Pamiętaj, że otrzymasz swój zwrot podatku w wybranej przez siebie formie, nie możesz go zmienić, gdy już zostanie wydany.
 • Zachowaj formularz TAX FREE wraz z paragonem do momentu otrzymania zwrotu pieniędzy.
 • Należy pamiętać, że każdy klient dokonujący zakupu z TAX FREE w sklepie z częściami samochodowymi 2407pl musi podpisać dokument potwierdzający, że towar zakupiony z TAX FREE w sklepie z częściami samochodowymi 2407pl nie będzie sprzedawany w Rosji. Przeczytaj dokument pod następującym linkiem: plik

 

 

Eksport towarów poza UE, potwierdzenie TAX FREE Uwaga! Na wywiezienie zakupionych towarów z UE masz 3 miesiące od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu.

 • W punkcie kontroli celnej należy przedstawić funkcjonariuszom celnym dokument TAX FREE oraz paragon za dany zakup i poinformować ich, jeśli brakuje jakiegoś towaru. Na żądanie należy podać towary wymienione w dokumencie TAX FREE. Należy pamiętać, że muszą one zostać wyeksportowane w jednym kawałku.
 • Przedstawiciel służby celnej w systemie TAX FREE utworzy potwierdzenie wywozu. Na życzenie klienta wydruk dokumentu TAX FREE może zostać ostemplowany przez przedstawiciela służby celnej.
 • Jeśli opuszczasz terytorium Unii Europejskiej z innego państwa członkowskiego UE (niż z Polski), musisz dostarczyć dokumenty TAX FREE w formie papierowej. Będą one wykorzystywane do potwierdzenia wywozu towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju opuszczającego UE.
 • Jeśli podróżujesz samolotem: na odprawę przeznacz więcej czasu niż zwykle. Przygotuj się do pokazania zakupionych przedmiotów. Zakupy można wynieść jako bagaż podręczny lub w bagażu, w tym przypadku należy zgłosić się do celnika przed nadaniem bagażu.Uzyskanie zwrotu podatku VAT
 

 •  Zwrot podatku VAT można uzyskać w ciągu 7 miesięcy od daty zakupu.  
 •  Pamiętaj: zwrot pieniędzy zostanie wypłacony w formie wybranej w sklepie. Dokonanego wyboru nie można zmienić.
 •  Jeśli w sklepie, podałeś numer swojego konta bankowego, po otrzymaniu potwierdzenia wywozu towarów poza UE, podatek zostanie przelany na Twoje konto bankowe od momentu złożenia wniosku o zwrot podatku w naszym sklepie, w ciągu 7 dni roboczych.
 •  Jeśli zdecydujesz się otrzymać zwrot podatku w gotówce, musisz przyjść do naszego sklepu, aby osobiście odebrać swoją zapłatę.
 •  W Polsce zasady zwrotu podatku VAT podróżnym reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a także przepisy wykonawcze do tej ustawy w postaci rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Tytuł XII, Rozdział 6, poz. 126 - 130 (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

  Zwrot towarów wywiezionych poza UE w ramach programu TAX FREE dla turystów

  Szanowny kliencie!!!
  Nasza firma oferuje możliwość refundacji TAX FREE towarów eksportowanych z UE.
  W tym celu należy pamiętać o następujących kwestiach:
 • Zwrot towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu;
 • Obowiązkowy znak na fakturę TAX FREE przedstawiciela celnego UE przy przywozie towarów na obszar celny UE;

  Jeśli nadal masz pytania, możesz skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej, pisząc na adres: [email protected]