Używasz wersji przeglądarki, która nie obsługuje wielu nowoczesnych technologii, więc niektóre strony są wyświetlane nieprawidłowo. Więcej informacji

Stan konta 

Stan konta

Dla klientów 2407.PL, którzy składają zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępne są „Szczegóły salda” oraz następujące informacje o stanie twojego konta osobistego:

Wybór okresu - wybór okresu do wyszczególnienia wzajemnych rozliczeń

Data i godzina operacji - data i godzina przepływu środków pieniężnych

Numer dokumentu - numer dokumentu, który wykonał przepływ gotówki

Typ dokumentu - rodzaj dokumentu, który zrealizował przepływ gotówki

Kwota dokumentu - kwota wskazana w dokumencie

Saldo początkowe - saldo początkowe w momencie wykonania dokumentu

Zwiększ swój dług - Zwiększ swój dług

Zmniejsz swój dług - Zmniejsz dług

Saldo końcowe - saldo środków pieniężnych w bilansie

Saldo zadłużenia - końcowe saldo zadłużenia

W przypadku niektórych działań dotyczących zamówień towarów na stronie witryny mogą pojawić się niespójności z rzeczywistym stanem konta.