Jak włączyć „JavaScript”? 

Jak włączyć "JavaScript"?

Aby włączyć JavaScript, wykonaj następujące kroki, w zależności od przeglądarki.

Internet Explorer

 1. Na górnym pasku menu wybierz Narzędzia.
 2. Wybierz „Opcje internetowe”.
 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 4. Kliknij „Inne”.
 5. Przewiń w dół do sekcji Skrypty.
 6. Ustaw Aktywne skrypty na Zezwalaj, a następnie kliknij OK.

Mozilla Firefox

 1. Na górnym pasku menu wybierz Narzędzia.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. W lewym okienku wybierz Treść.
 4. Zaznacz pole wyboru „Użyj JavaScript” i kliknij „OK”.

Apple Safari

 1. Na górnym pasku menu wybierz Safari.
 2. Wybierz Preferencje.
 3. Wybierz Zabezpieczenia.
 4. Zaznacz pole wyboru Włącz JavaScript.

Pamiętaj, że aktualizacja przeglądarki i instalacja oprogramowania zabezpieczającego lub poprawek może zmienić ustawienia JavaScript.